Portal:

Kvarken.com: / Hem / Bli medlem!

Hem:


Become a Gold member

If you have forgotten your password, fill in your registered e-mail address and we will send you your password by e-mail.

Your e-mail address

Så här registrerar du dig

För att bli medlem eller testa systemet behöver du registrera dig. Registreringsprocessen tar ca 5 minuter och är uppdelad 3-4 steg beroende på om du registrerat ett nytt företag eller ansluter dig till ett existerande.

 

Steg 1 - Personliga uppgifter

I registreringens första steg skall du uppge personliga uppgifter om dig själv som för- och efternamn, telefonnummer och e-post.

Observera följande i steg 1:

  • Du måste välja ett unikt användarnamn. Systemet meddelar om ditt önskade användarnamn är upptaget. Var då god och välj ett annat.
  • Kontrollera så att du skriver in telefonnumret i rätt form. I registreringsformuläret finns direktiv om hur det ska skrivas in.
  • Slutligen, godkänn de allmänna användarvillkoren för marknadsplatsen genom att sätta ett kryss i rutan.

Steg 2 - Existerande eller nytt företag

I steg 2 skall du registrera ditt företag. Nu finns det två möjligheter

1. Registrera med existerande företag
Ifall du vet att ditt företag redan finns registrerat i marknadsplatsen, så väljer du detta alternativ och från listan ditt företag. Då kommer ert företags administratör att få ett meddelande om din registrering och kan aktivera dig som användare på företaget.

2. Registrera ett nytt företag
Ifall ert företag ej från tidigare är registrerat, välj detta alternativ för att registrera information om företaget.

Steg 3 - Nytt företag, företags uppgifter

Om du valt att registrera ett nytt företag kommer du till detta steg, annars kommer du direkt till steg 4. Fyll omsorgsfullt i uppgifterna om företaget. Observera speciellt följande:

  • 'Företagsnamn' är det namn som ni använder dagligen
  • 'Officiellt' är ert företags officiella namn som det återfinns i tex. offentliga register
  • Beroende på land, fyll det korrekta organisationsnumret. Utan ett giltigt organisationsnummer kan vi inte fullborda ert företags registrering.
  • Välj bransch, om ert företags bransch ej finns med på listan, välj 'Övriga'

Steg 4 - avslutande och aktivering av ditt användarkonto

Avslutningsvis visas den information du matat in och du kan avsluta och godkänna registreringen. Om du behöver korrigera något, vänligen använd webbläsarens 'Tillbaka'-knapp för att backa tillbaka.

Ditt användarkonto aktiveras på följande vis:

Existerande företag
Om du registrerat dig till ett existerande företag som kommer den person som är registrerad som företgats administratöra att få ett mail med din aktiveringsdkod. Det är sedan administratörens uppgift att granska att du har rätt att ansluta dig till företaget ocd isf. vidarebefodrar administratören din aktiveringskod.

Nytt  företag
Om du registrerar ett nytt företag blir du automatiskt företgats administratör. Det är då marknadsplatsens upprätthålalre som granskar dina och ditt företags uppgifter. Efter att de godkänns, erhåller du din och företags gemensamma aktiveringskod.

Aktivering i samband med första inloggning
Aktivering sker då du loggar in för första gången. Du använder det användarnamn och lösenord du själv valt, men systemet kommer att fråga efter din aktiveringskod. Vänligen ange den kod du erhållit antingen av företagets administratör eller via marknadsplatsens upprätthållare.

KOLMATIC OY
Alihankintasorvaus, Automaattisorvaus. Cnc-sorvaus.

Alihankintasorvaus, Automaattisorvaus. Cnc-sorvaus.

MH-STEEL OY AB
Vi är specialiserade på påbyggnader till tunga fordon, metallkonstruktioner, plåtbearbetning, plåtbockning och olika svetsarbeten.
Vi har 25 års erfarenhet av arbeten med tunga fordon, montering av lyftar, metallkonstruktioner och svetsning / Yhtiö on erikoistunut raskaan kaluston päällerakennukseen, metallirakenteisiin, levyleikkaukseen ja särmäykseen sekä erilaisiin hitsaustöihin.
Yrityksestä löytyy vankka 25 vuoden työkokemus ja taito raskaan kaluston päällerakenteiden valmistuksessa, korjauksessa ja huollossa ja erilaisissa metallirakenteissa, levyleikkauksissa, särmäyksissä ja hitsaustöissä.

Vi är specialiserade på påbyggnader till tunga fordon, metallkonstruktioner, plåtbearbetning, plåtbockning och olika svetsarbeten. Vi har 25 års ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.