Portal:

Kvarken.com: / Companies / Engineering / metal / Agro-Ytmek Ab Oy

Agro-Ytmek Ab Oy

Agro-Ytmek är ett företag som bedriver försäljning av nya och begagnade lantbruks-, entreprenad- och verkstadsmaskiner.
I sortimentet finns även ett antal egenutvecklade produkter. Bl.a stengrepen är en produkt som blivit väldigt populär på den finländska marknaden.


More information about the company

Products

Services

Detailed data

Company Agro-Ytmek Ab Oy
Address:
Bengsbackvägen 59
64220 Yttermark
Finland
Telephone: +358 (0)500 294 158
Fax: +358 (0)6 2256 278
E-mail: henrik@agroytmek.fi
Web address http://www.agroytmek.fi
Principal industry Engineering/Metal
Users:
keyword: verkstadsmaskiner, stengrep,
KOGERTEK AB
Teknikkonsultföretag med 17 medarbetare.
Vi erbjuder tjänster såsom projektledning, beräkningar, konstruktioner, projektledning, produkt- och produktionsutveckling, teknisk dokumentation, animering och visualisering, flödessimulering, CE-märkning, utbildning, Lean production, ergonomi och logistik. 
Vi arbetar med följande programvaror Solide Edge, Solid Works, Catia, AutoCad, Inventor, Ideas, Micro-station, Cosmos, Extend, m.fl. 
Vi erbjuder utbildning och utvecklingsprogram anpassade efter företagens behov. Vi har utbildningar inom
Lean production
Produktionssystem och produktivitet
Flödessimulering
Projektledning
Arbetsplatsutformning
Grundläggande konstruktion och ritteknik
CAD programvaror

Teknikkonsultföretag med 17 medarbetare. Vi erbjuder tjänster såsom projektledning, beräkningar, konstruktioner, projektledning, produkt- och ...

INGENJÖRSBYRÅ ENMAC
Insinööritoimisto Enmac Oy on suunnittelu-, asiantuntija-, projektinhoito-, sekä tuotekehityspalveluihin erikoistunut yritys.
Palvelumme kattavat tuotteiden, tuotantotekniikoiden ja –laitosten koko elinkaaren aina konseptoinnista ’avaimet käteen’ –toimitukseen sekä kunnossapitoon ja huoltopalveluihin saakka.  Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme kehittämään ja valmistamaan kilpailukykyisempiä koneita, tuotantojärjestelmiä, laitoksia ja ajoneuvoja. 
Asiakkaamme ovat maailman johtavia korkeiden teknologioiden valmistajia ja käyttäjiä. 

Ingenjörsbyrå Enmac Ab är ett företag specialiserat på planerings-, expert-, projekterings- och produktutvecklingstjänster.
Våra tjänster inkluderar produkters, tillverkningsteknikers och anläggningars hela livscykel från koncept till ”nycklar i hand” leveranser samt underhåll och service.
Våra lösningar hjälper våra klienter att utveckla och tillverka mera konkurrenskraftiga maskiner, tillverkningssystem, anläggningar och fordon.
Våra kunder är världens ledande tillverkare och användare av högteknologi produkter.

Enmac Oy is a company specialized in design, expertise, project management and product development services. 
Our services cover the entire lifecycle of the products, production technologies and plants from conceptualisation to ‘turnkey’ deliveries as well as the maintenance and service. Our solutions will help our clients to develop and produce more competitive products, production systems, plants and vehicles.
Our clients manufacture and operate the world’s leading high technology products.

Insinööritoimisto Enmac Oy on suunnittelu-, asiantuntija-, projektinhoito-, sekä tuotekehityspalveluihin erikoistunut yritys. Palvelumme kattavat ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.