Portal:

Kvarken.com: / Companies / Boat industry / Classic Marine Service Northern Classics

Classic Marine Service Northern Classics

Classic Marine Service Northern Classics

Vår målsättningen är att träbåtsägaren från oss skall hitta allt han behöver för underhåll, renovering eller nybyggnation. Vi anser att hantverket, fjärran från massproduktion är viktigt.

Tavoitteenamme on, että puuveneen omistaja saa meiltä kaiken kunnossapitoon, entisöintiin tai uudisrakenta-miseen tarvitsemansa. Käsityö pidetään arvokkaana ja massatuotannosta ei ole tietoakaan.

Detailed data

Company Classic Marine Service Northern Classics (officially 'Granlunds Farmtillbehör Ab')
Address:
Norra Munsalavägen 174
66950 Munsala
Finland
Telephone: +358 6 7641321
Fax: +358 6 7641311
E-mail: info@classicmarineservice.fi
Web address http://www.classicmarineservice.fi/
Principal industry Boat Industry
Users:
keyword: Träbåt, underhåll, renovering Puuvene, kunnossapito, entisöinti
KEYMET AB OY
Vi är specialiserade på CNC fräsning och svarvning samt verktygstillverkning / Olemme erikoistuneet CNC jyrsintään ja sorvaukseen sekä työkaluvalmistukseen.

Vi är specialiserade på CNC fräsning och svarvning samt verktygstillverkning / Olemme erikoistuneet CNC jyrsintään ja sorvaukseen sekä ...

APRINOVA SWEDEN AB
APRINOVA TEAM QUALITY ASSURANCE (TQA)
Ett ledningssystems framgång bygger bland annat på förmågan att hämta in, bearbeta och analysera relevant information för ledningsbeslut. Aprinova arbetar med de faktorer som  påverkar människors förmåga att långsiktigt bidra till en verksamhets utveckling. I det arbetet ingår att hjälpa organisationer att skaffa sig underlag för beslut som gör att människor kontinuerligt blir mer produktiva och samtidigt mår bra. Ett framgångsrikt och accepterat ledningsystem för medarbetarutveckling skall, baserat på Aprinovas erfarenhet, ge direkt och relevant feeed-back till medarbetarna för att skapa delaktighet och acceptans. Informationsflödet är därför riktat till hela organisationen, inte bara till ledningen.

APRINOVA TEAM QUALITY ASSURANCE (TQA) Ett ledningssystems framgång bygger bland annat på förmågan att hämta in, bearbeta och analysera relevant ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.