Portal:

Kvarken.com: / Companies / Free text search

Freetext search

Gold members

1 companies, Show all

Company
Datatjänst Fredrik Björk (ICT)
Finland Finland, Helsingby

...Vårt huvudsakliga verktyg för systemutveckling är Delphi. Vi erbjuder även konsultering och IT-skolning i allmänhet, samt speciellt skolning i OpenOffice. Vi har även egna färdiga programprodukter för fakturering och lagerhållning

Keyword
Systemutveckling, Skolning, OpenOffice

PROFIWELD OY AB
Svetsning, skärning och bearbetning / Hitsaus, leikkaus ja metallityöstöä

Svetsning, skärning och bearbetning / Hitsaus, leikkaus ja metallityöstöä

HAJKET - VERKSAMHETSUTVECKLING
Kvalitets-, miljö och/eller arbetsmiljökonsult.

Kvalitets-, miljö och/eller arbetsmiljökonsult.

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.