Portal:

Kvarken.com: / Companies / Free text search

Freetext search

Gold members

1 companies, Show all

Company
Datatjänst Fredrik Björk (ICT)
Finland Finland, Helsingby

...Vårt huvudsakliga verktyg för systemutveckling är Delphi. Vi erbjuder även konsultering och IT-skolning i allmänhet, samt speciellt skolning i OpenOffice. Vi har även egna färdiga programprodukter för fakturering och lagerhållning

Keyword
Systemutveckling, Skolning, OpenOffice

AWAY
Oy AWAY-Tourism Ab är ett programtjänst företag i Vasa som sedan 1997 arrangerar äventyr och oförglömliga upplevelser. Vårt omfattande nätverk av samarbetspartners ger oss möjlighet att arrangera mångsidiga program, evenemang, äventyr och uppfriskande upplevelser för Era vänner, anställda, mötesdeltagare eller gäster.

Oy AWAY-Tourism Ab är ett programtjänst företag i Vasa som sedan 1997 arrangerar äventyr och oförglömliga upplevelser. Vårt omfattande nätverk av ...

DATAPOLARNA I SKELLEFTEÅ AB
DataPolarna i Skellefteå AB är ett konsultföretag inriktat på kundanpassad mjukvaruutveckling, utbildning, projektledning mm.

 Vi har bred erfarenhet av programutveckling och systemering av såväl stora som små projekt bl.a inom gruv- transport- och sågverksindustrin. DataPolarna AB bildades 1995.

 Vår styrka är kundnära utveckling där vi tillsammans med kunden arbetar fram en lösning som vi sedan implementerar i mjuk- och hårdvara. Vi utvecklar mjukvara för PC-, PDA- och UNIX-system.

DataPolarna i Skellefteå AB är ett konsultföretag inriktat på kundanpassad mjukvaruutveckling, utbildning, projektledning mm. Vi har bred ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.