Portal:

Kvarken.com: / Companies / Free text search

Freetext search

Gold members

1 companies, Show all

Company
Datatjänst Fredrik Björk (ICT)
Finland Finland, Helsingby

...Vårt huvudsakliga verktyg för systemutveckling är Delphi. Vi erbjuder även konsultering och IT-skolning i allmänhet, samt speciellt skolning i OpenOffice. Vi har även egna färdiga programprodukter för fakturering och lagerhållning

Keyword
Systemutveckling, Skolning, OpenOffice

KVARKENRÅDET
Gränsöverskidande samarbete mellan landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.

Gränsöverskidande samarbete mellan landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och ...

ALUMADE AB OY
Vi har specialiserat oss på svetsning i aluminium och rostfria material, men vi arbetar också en del i stål. Vi fungerar i huvudsak som underleverantör åt industrin men har också en egen produktion av hydrauloljetankar till fordon och maskiner och aluminiumbränsletankar till båtindustrin.

Vi har specialiserat oss på svetsning i aluminium och rostfria material, men vi arbetar också en del i stål. Vi fungerar i huvudsak som ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.