Portal:

Kvarken.com: / Companies / Free text search

Freetext search

Gold members

1 companies, Show all

Company
Datatjänst Fredrik Björk (ICT)
Finland Finland, Helsingby

...Vårt huvudsakliga verktyg för systemutveckling är Delphi. Vi erbjuder även konsultering och IT-skolning i allmänhet, samt speciellt skolning i OpenOffice. Vi har även egna färdiga programprodukter för fakturering och lagerhållning

Keyword
Systemutveckling, Skolning, OpenOffice

FINN-TEHO
Försäljning av skyddsprodukter bl.a. till livsmedelsindustrin, lantbruksavbytare, båtindustrin samt ålderdomshem.

Försäljning av skyddsprodukter bl.a. till livsmedelsindustrin, lantbruksavbytare, båtindustrin samt ålderdomshem.

INGENJÖRSBYRÅ ENMAC
Insinööritoimisto Enmac Oy on suunnittelu-, asiantuntija-, projektinhoito-, sekä tuotekehityspalveluihin erikoistunut yritys.
Palvelumme kattavat tuotteiden, tuotantotekniikoiden ja –laitosten koko elinkaaren aina konseptoinnista ’avaimet käteen’ –toimitukseen sekä kunnossapitoon ja huoltopalveluihin saakka.  Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme kehittämään ja valmistamaan kilpailukykyisempiä koneita, tuotantojärjestelmiä, laitoksia ja ajoneuvoja. 
Asiakkaamme ovat maailman johtavia korkeiden teknologioiden valmistajia ja käyttäjiä. 

Ingenjörsbyrå Enmac Ab är ett företag specialiserat på planerings-, expert-, projekterings- och produktutvecklingstjänster.
Våra tjänster inkluderar produkters, tillverkningsteknikers och anläggningars hela livscykel från koncept till ”nycklar i hand” leveranser samt underhåll och service.
Våra lösningar hjälper våra klienter att utveckla och tillverka mera konkurrenskraftiga maskiner, tillverkningssystem, anläggningar och fordon.
Våra kunder är världens ledande tillverkare och användare av högteknologi produkter.

Enmac Oy is a company specialized in design, expertise, project management and product development services. 
Our services cover the entire lifecycle of the products, production technologies and plants from conceptualisation to ‘turnkey’ deliveries as well as the maintenance and service. Our solutions will help our clients to develop and produce more competitive products, production systems, plants and vehicles.
Our clients manufacture and operate the world’s leading high technology products.

Insinööritoimisto Enmac Oy on suunnittelu-, asiantuntija-, projektinhoito-, sekä tuotekehityspalveluihin erikoistunut yritys. Palvelumme kattavat ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.