Portal:

Kvarken.com: / Companies / All member companies

All members

Gold members

OY INSINÖÖRITOIMISTO RECON INGENJÖRSBYRÅ AB
Konsulttjänster inom reparationsbyggande (ROT-projekt); konditionsbedömning av fastigheter och byggnader, konditionsundersökningar, reparationsplanering, kostnadsberäkning, projektledning och övervakning av ombyggnads- och renoveringsprojekt (ROT). GRANT THORNTON
Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag. Bolaget med ca 850 medarbetare och 32 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller tjänster inom revision, skatterådgivning, redovisning , corporate finance samt ekonomi- och verksamhetsstyrning . I Västerbotten finns  vi i Umeå och Vilhelmina med ca 25 medarbetare. POLARFAKTA AS
Polarfakta AS tilbyr alle typer markeds- og opinionsundersøkelser. Eksempelvis kundetilfredshet, profilundersøkelser, intern-undersøkelser og generelle markedsundersøkelser. 

Polarfakta AS har eget intervjukorps med totalt 20 intervjustasjoner.

Kvantitative metoder: 
- Telefonintervjuer
- Postale intervjuer
- WEB/Internet-undersøkelser
- Personlige intervjuer

Kvalitative metoder:
- Fokusgrupper
- Dybdeintervjuer SIRIUS IT
Sirius IT är ett nordiskt IT-företag. Vi levererar lösningar som effektiviserar administrativa service- och beslutsprocesser via kvalitativa konsulttjänster, systemutveckling, integration och programvaror, både som tjänst och produkt.
Sirius IT har skapat en plattform av produkter, komponenter och färdigdriftade tjänster som enskilt eller i kombination kan utgöra byggstenar i en komplett kundanpassad lösning.
Lång erfarenhet av utvalda internationella produkter och egen utveckling av Sirius IT-ägda produktkomponenter tryggar för lyckade projekt med hög kompetens och framtida ansvar för levererade och använda programprodukter och lösningar. Sirius IT:s breda kompetens och erfarenhet kommer även här till sin rätt. Sirius IT har över 400 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige. Sirius IT hade 2006 en omsättning på drygt 550 miljoner SEK. Sirius IT ägs av koncernledningen och det isländska telebolaget Siminn.

1288 companies, page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next page, Show all

Company
Net-tv ( ICT)
fi Finland, Vasa

.txt ( Services)
se Sweden, Umeå

1 Pennanen Design Oy ( Boat Industry)
fi Finland, Ekenäs

Design, modelling, prototyping and product development specialists for manufacturing. Key areas vary from product design to graphic and multimedia design, boat and yacht design, and automotive design and engineering.

3nine ( Engineering/Metal)
fi Finland, Espoo

7 Broars Skärgård r.f. ( Travel and Tourism)
fi Finland, Larsmo

A&A Konttoripalvelu Oy ( ICT)
fi Finland, VAASA

a. näsman & co ( Trade)
fi Finland, vasa

A.E.C. Data ( ICT)
fi Finland, Munsala

•Dator Reparationer •Installationer •Spionprogram / Virus rensning •Beställningar •Webbdesign •Gör hembesök, kvällar och helger också.

UPC CONSULTING LTD / UPCODE LTD
www.upcode.fi

www.upcode.fi

SIRIUS IT
Sirius IT är ett nordiskt IT-företag. Vi levererar lösningar som effektiviserar administrativa service- och beslutsprocesser via kvalitativa konsulttjänster, systemutveckling, integration och programvaror, både som tjänst och produkt.
Sirius IT har skapat en plattform av produkter, komponenter och färdigdriftade tjänster som enskilt eller i kombination kan utgöra byggstenar i en komplett kundanpassad lösning.
Lång erfarenhet av utvalda internationella produkter och egen utveckling av Sirius IT-ägda produktkomponenter tryggar för lyckade projekt med hög kompetens och framtida ansvar för levererade och använda programprodukter och lösningar. Sirius IT:s breda kompetens och erfarenhet kommer även här till sin rätt. Sirius IT har över 400 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige. Sirius IT hade 2006 en omsättning på drygt 550 miljoner SEK. Sirius IT ägs av koncernledningen och det isländska telebolaget Siminn.

Sirius IT är ett nordiskt IT-företag. Vi levererar lösningar som effektiviserar administrativa service- och beslutsprocesser via kvalitativa ...

Copyright © 2008 FR Service i AC-Län AB EUROPEAN UNION | EU's regional development fund. Cross-border cooperation over mountain and sea.